Categorie: Geld van Thuis

Als je geld krijgt van thuis, van je ouders, in de vorm van een schenking of een erfenis, heeft dat een andere betekenis dan zelf verdiend geld. Het voelt vaak niet als eigen bezit, omdat het niet door eigen werk en energie is verkregen. Hoe je bent opgevoed met geld en de manier waarop het aan je is doorgegeven bepaalt in hoge mate wat je er vervolgens mee doet. Geërfd geld wordt zelfs anders ervaren door mannen dan door vrouwen. De mannelijke lijn van erven is gebed in een lange traditie van het doorgeven van land, geld en goederen aan de volgende generatie. Voor vrouwen is dat pas wettelijk gelijkgetrokken in de jaren vijftig. Wij zijn de eerste generatie vrouwen die zelf vrij kan beschikken over inkomen en vermogen en bijvoorbeeld zonder toestemming van vader of echtgenoot een lening mag aangaan. Geen wonder dat er nog geen economische gelijkwaardigheid bestaat en vrouwen zich met geld vaker onzeker en onthand voelen. Voor geërfd geld of vermogen een goede bestemming vinden en toch vrij en onafhankelijk blijven is een hele uitdaging. Pit Gooskens heeft met gebruikmaking van haar eigen ervaring een traject ontwikkeld, waarmee erven hun geld leren inzetten voor hun eigen leven en dat van anderen met respect voor ouders en voorouders.

Schenking en emoties

Het is een natuurlijk gegeven dat ouders aan hun kinderen willen geven. Te beginnen met liefde en aandacht, maar als er geld is of een familiebedrijf, dan zijn de kinderen ook vaak...

Pymwymic: investeren voor een betere wereld

‘Pymwymic’, deze afkorting staat voor: Put Your Money Where Your Mouth Is Community. Het is een Nederlands-Amerikaans initiatief om financieel vermogenden te bewegen hun geld te besteden aan een doel dat bij...

Geërfd geld

Geërfd geld heeft voor veel ontvangers een dubbele lading: Enerzijds biedt het financiële ruimte en tal van mogelijkheden die zonder dat geld niet mogelijk zouden zijn, anderzijds is er de emotionele lading...