Schenking en emoties

Het is een natuurlijk gegeven dat ouders aan hun kinderen willen geven. Te beginnen met liefde en aandacht, maar als er geld is of een familiebedrijf, dan zijn de kinderen ook vaak de eerst aangewezene. Vanwege de emotionele band tussen ouders en kinderen is ook het schenken van geld en vermogen geen zakelijke aangelegenheid. Maar heeft wel impact op de relatie tussen de ouders en de kinderen  en ook die tussen broers en zussen onderling. Wat hebben de kinderen nodig? Zorgvuldigheid van de ouders.  De manier waarop is belangrijk: is er over gepraat? Is de kinderen gevraagd of ze het willen ontvangen? Wordt er verschil gemaakt tussen de kinderen? Zijn er voorwaarden aan verbonden? Ouders willen van hun kant graag dankjewel horen. Kinderen die geld of een bedrijf hebben ontvangen kunnen ouders vragen naar een manier om hen te bedanken. Als dit niet lukt binnen de vertrouwelijkheid van het gezin zoek dan hulp. Immers geen geld kan verstoorde familierelaties niet goedmaken.

Dit vind je misschien ook leuk...