Kosten en filosofie

De basis van een individueel Life Planning traject bestaat uit circa 5 sessies van 1,5 uur  en een evaluatiegesprek na circa 3 maanden. Naast tijd bedraagt de investering per sessie : € 90,-inclusief btw voor 1,5 uur.

Klachten over mijn werk?  Ik stel het zeer op prijs als u die met mij bespreekt. Ik ben graag bereid te kijken waar ik kan verbeteren, mijn fouten zo mogelijk te herstellen en misverstanden uit de weg te ruimen. Als u zich daarna niet geholpen of gehoord heeft gevoeld door mij kunt u gebruik maken van NOBCO klachtenprocedure

Beroepsorganisatie: Pit Gooskens Registered Life Planner door het Kinder Institute For Life Planning sinds 2007 en lid van NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).

Om voor zoveel mogelijk cliënten Money Coaching toegankelijk te maken zijn de kosten van het coaching traject afhankelijk gemaakt van draagkracht, variërend van € 35,- tot € 90,- per sessie van 1,5 uur.  Hulp en ondersteuning nodig, maar weinig geld? Maak toch een afspraak en we praten samen over de mogelijkheden.

Certificering: Pit Gooskens is gecertificeerd Budgetbegeleider NIBUD sinds 2008.

In zijn boek “The Seven Stages of Money Maturity” beschrijft  George Kinder, de grondlegger van Financial Life Planning, dat de weg naar volwassenheid rondom geld ook een pijnlijke kan zijn. Als voormalig accountant en boeddhist ontwikkelde hij een manier om tot persoonlijke groei en volwassenheid te komen met betrekking tot geldzaken. De zeven fases ontleende hij aan de Boeddhistische leer. Iedere fase staat voor een ontwikkelingsfase van het leven.
Financiële rust en voorspoed vereisen financiële volwassenheid. Dat houdt in dat je weet wat je wilt in het leven en je bewust bent wat voor rol geld speelt in je leven. Dan kun je geldzaken regelen met een gevoel van rust, vrijheid en zekerheid. De zeven groeistadia naar volwassenheid zijn achtereenvolgens: Onschuld, Pijn, Kennis, Begrijpen, Kracht, Visie en Aloha (wederkerigheid).
Veel mensen blijven steken in de cirkel van onschuld en pijn. Dat uit zich bijvoorbeeld in heimelijke jaloezie, schuldgevoelens of verdriet als een ander meer presteert dan jij. Maar ook als je klem zit in je baan, je gevangen voelt in de economische ratrace of sterke weerzin voelt bij belastingzaken, budgetkwesties, rekeningen, bankzaken of verzekeringen.
Ook in veel relaties zijn er problemen over geld. “Maar”, zegt George Kinder: “eigenlijk gaat het niet over geld, maar over wat beide partners belangrijk vinden, en dat meten we af in geld. Geld is gewoon een meetsysteem, waarin we met zijn allen geloven”,

Meer lezen:
Seven Stages of Money Maturity, Understanding the Spirit and Value of Money in Your Life
, George Kinder. (A Dell Trade Paperback, New York, 2000, ISBN 0-440-50833-9).
Nederlandse vertaling: Life Planning, de ontbrekende schakel tussen geld en gevoel, George Kinder (Uitgeverij Rozhanitsa, Kampen, 2009, ISBN 978-90-79294-10-7).